GPD File

? Cách mở file .GPD? Những phần mềm mở file .GPD và sửa file lỗi. Convert Text GPD file sang định dạng khác.

.GPD File Extension

   
File name GPD File
File Type 1Generic Printer Description File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (13 Bình chọn)

File .GPD là file gì?

GPD là Text Files - 1Generic Printer Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin văn bản mô tả một máy in cho hệ điều hành Windows khi in với Unidrv (Universal Printer Driver); sử dụng ngôn ngữ GPD để mô tả một máy in cung cấp các loại thông tin khác nhau bao gồm: thuộc tính máy in, lệnh in, tính năng máy in, tùy chọn máy in, giới thiệu phông chữ máy in, và các tuyên bố có điều kiện.

What is a GPD file?

Text file describing a printer to the Windows operating system when printing with the Unidrv (Universal Printer Driver); uses the GPD language to describe a printer providing various types of information including: printer attributes, printer commands, printer features, printer options, printer font descriptions, and conditional statements.

Cách mở .GPD file

Để mở file .GPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • ACTKool
  • ACTKool

Chuyển đổi file .GPD

File .GPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *