GPF File

? Cách mở file .GPF? Những phần mềm mở file .GPF và sửa file lỗi. Convert Binary GPF file sang định dạng khác.

.GPF File Extension

   
File name GPF File
File Type 1Gecko Patch File
Nhà phát triển Nuke
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (8 Bình chọn)

File .GPF là file gì?

GPF là Game Files - 1Gecko Patch File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nuke.

Tập tin được sử dụng bởi Gecko OS, một chương trình sử dụng để tải trò chơi Nintendo Wii và áp dụng mã cheat; chứa dữ liệu và logic rằng nội dung trò chơi modify; thường được sử dụng bởi các nhà phát triển homebrew của bên thứ ba để tạo mã cheat; thường được tạo ra với các chương trình soạn thảo hex.

What is a GPF file?

File used by Gecko OS, a program used to load Nintendo Wii games and apply cheat codes; contains data and logic that modify game content; often used by third-party homebrew developers for creating cheat codes; commonly created with hex editor programs.

Cách mở .GPF file

Để mở file .GPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPF do người dùng đóng góp.

  • Gecko OS
  • Dietrich Product Selector
  • Dietrich Product Selector
  • Global Consulting Pricing Model

Chuyển đổi file .GPF

File .GPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *