GPG File

? Cách mở file .GPG? Những phần mềm mở file .GPG và sửa file lỗi. Convert Binary GPG file sang định dạng khác.

.GPG File Extension

   
File name GPG File
File Type GNU Privacy Guard Public Keyring
Nhà phát triển Free Software Foundation
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (28 Bình chọn)

File .GPG là file gì?

GPG là Misc Files - GNU Privacy Guard Public Keyring, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Free Software Foundation.

tập tin Một GPG là một khóa bảo mật dùng để giải mã một tập tin mã hóa được tạo ra bởi GNU Privacy Guard (GnuPG), một chương trình mã hóa tập tin. Định dạng an toàn được dựa trên các tiêu chuẩn OpenPGP xác định bởi RFC2440, cùng một tiêu chuẩn bảo mật Pretty Good (.PGP) tập tin sử dụng.

What is a GPG file?

A GPG file is a security key used to decrypt an encrypted file generated by GNU Privacy Guard (GnuPG), a file encryption program. The secure format is based on the OpenPGP standard defined by RFC2440, the same standard Pretty Good Privacy (.PGP) files use.

Cách mở .GPG file

Để mở file .GPG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPG do người dùng đóng góp.

  • PowerArchiver
  • PGP Desktop
  • PGP Desktop
  • Symantec Encryption Desktop
  • PGP
  • PKZIP
  • PKZIP

Chuyển đổi file .GPG

File .GPG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *