GPI File

? Cách mở file .GPI? Những phần mềm mở file .GPI và sửa file lỗi. Convert N/A GPI file sang định dạng khác.

.GPI File Extension

   
File name GPI File
File Type 1Garmin Point of Interest File
Nhà phát triển Garmin
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .GPI là file gì?

GPI là Data Files - 1Garmin Point of Interest File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Garmin.

Nộp được sử dụng bởi Garmin thiết bị định vị cá nhân; lưu trữ tên và vị trí của một điểm người dùng xác định suất; có thể được sử dụng để tạo các tuyến đường hàng hải như một điểm đến hoặc điểm liên tuyến.

What is a GPI file?

File used by Garmin personal navigation devices; stores the name and location of a user-defined point of interest; can be used to generate navigational routes as a destination or inter-route point.

Cách mở .GPI file

Để mở file .GPI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPI do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Free File Converter
  • Free File Converter
  • GEO5
  • Geo
  • GenStat Discovery Edition
  • GenStat Discovery Edition

Chuyển đổi file .GPI

File .GPI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *