GPJ File

? Cách mở file .GPJ? Những phần mềm mở file .GPJ và sửa file lỗi. Convert N/A GPJ file sang định dạng khác.

.GPJ File Extension

   
File name GPJ File
File Type 1MULTI IDE Project File
Nhà phát triển Green Hills Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .GPJ là file gì?

GPJ là Developer Files - 1MULTI IDE Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Green Hills Software.

Tập tin được tạo ra bởi MULTI IDE, một IDE sử dụng để phát triển và thử nghiệm các ứng dụng nhúng; tương tự như một Makefile và duy trì phụ thuộc dự án và xây dựng các giải pháp; có thể được quản lý trong chương trình MULTI Project Builder bao gồm trong gói phần mềm MULTI IDE.

What is a GPJ file?

File created by MULTI IDE, an IDE used for developing and testing embedded applications; similar to a Makefile and maintains project dependencies and build options; can be managed in the MULTI Project Builder program included in the MULTI IDE software package.

Cách mở .GPJ file

Để mở file .GPJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPJ do người dùng đóng góp.

  • B's Recorder
  • GX Developer
  • GX Developer
  • jGRASP
  • GX Developer-FX
  • B's Recorder GOLD5
  • B's Recorder GOLD5

Chuyển đổi file .GPJ

File .GPJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *