GPK File

GPK là Audio Files - WaveLab Audio Peak File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Steinberg.

.GPK File Extension

   
File name GPK File
File Type WaveLab Audio Peak File
Nhà phát triển Steinberg
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .GPK là file gì?

GPK là Audio Files - WaveLab Audio Peak File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Steinberg.

Chứa một bản tóm tắt các dữ liệu sóng âm thanh cho một tập tin âm thanh mở ra với WaveLab; cho phép nạp lại nhanh hơn của tập tin âm thanh trong chương trình; tạo ra tự động khi một tập tin âm thanh được mở trong WaveLab.

What is a GPK file?

Contains a summary of sound wave data for an audio file opened with WaveLab; enables faster reloading of audio files in the program; created automatically when an audio file is opened in WaveLab.

Phần mềm mở file .GPK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPK do filegi.com tổng hợp.

  • Steinberg WaveLab
  • WaveLab
  • WaveLab
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GPK

           

File .GPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *