GPN File

? Cách mở file .GPN? Những phần mềm mở file .GPN và sửa file lỗi. Convert N/A GPN file sang định dạng khác.

.GPN File Extension

   
File name GPN File
File Type GlidePlan Map Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GPN là file gì?

GPN là Text Files - GlidePlan Map Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Bản đồ được tạo ra bởi phần mềm lập kế hoạch trước chuyến bay GlidePlan; chứa một con trỏ đến một FAA Sectional bản đồ hàng không rasterized (được lưu trong một định dạng .JPEG tiêu chuẩn); cũng bao gồm dữ liệu sử dụng để che phủ đồ họa trên bản đồ.

What is a GPN file?

Map generated by GlidePlan pre-flight planning software; contains a pointer to a rasterized FAA Sectional aviation map (saved in a standard .JPEG format); also includes data used to overlay graphics on the map.

Cách mở .GPN file

Để mở file .GPN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPN do người dùng đóng góp.

  • Untis
  • GEO5
  • GEO5
  • Geo
  • Media Player Classic
  • gp-Untis
  • gp-Untis

Chuyển đổi file .GPN

File .GPN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *