GPP File

? Cách mở file .GPP? Những phần mềm mở file .GPP và sửa file lỗi. Convert Binary GPP file sang định dạng khác.

.GPP File Extension

   
File name GPP File
File Type Guitar Practiced Perfectly 2 Data File
Nhà phát triển Music Practiced Perfectly
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GPP là file gì?

GPP là Data Files - Guitar Practiced Perfectly 2 Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Music Practiced Perfectly.

Tập tin được tạo ra bởi Guitar Thực hành hoàn hảo (GPP) phiên bản 2, một chương trình giúp sinh viên đàn guitar thực hành và quản lý tiến độ thực tế của họ; lưu bản sao lưu dữ liệu của người chơi và bao gồm các bài tập và một kỷ lục của buổi thực hành trong quá khứ và tương lai.

What is a GPP file?

File created by Guitar Practiced Perfectly (GPP) version 2, a program that helps guitar students practice and manage their practice schedules; saves a backup of the player's data and includes exercises and a record of past and future practice sessions.

Cách mở .GPP file

Để mở file .GPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Geberit ProPlanner
  • Geberit ProPlanner
  • GenoPresse

Chuyển đổi file .GPP

File .GPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *