GPS File

? Cách mở file .GPS? Những phần mềm mở file .GPS và sửa file lỗi. Convert N/A GPS file sang định dạng khác.

.GPS File Extension

   
File name GPS File
File Type 1Survey Pro Coordinate File
Nhà phát triển Tripod Data Systems
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .GPS là file gì?

GPS là GIS Files - 1Survey Pro Coordinate File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tripod Data Systems.

Tập tin được sử dụng bởi Survey Pro, một chương trình sử dụng với nhà sưu tập dữ liệu Tripod Data Systems GPS; chứa điểm kiểm soát vĩ độ và kinh độ phối hợp thu thập trong khảo sát địa lý; sử dụng để hiệu chỉnh tọa độ GPS với các địa điểm nổi tiếng.

What is a GPS file?

File used by Survey Pro, a program used with Tripod Data Systems GPS data collectors; contains latitude and longitude coordinate control points collected during geographical surveying; used to calibrate GPS coordinates with known locations.

Cách mở .GPS file

Để mở file .GPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPS do người dùng đóng góp.

  • ArchiCAD
  • GX Developer
  • GX Developer
  • GOMPLAYER
  • GOM Player
  • Gppw
  • Gppw

Chuyển đổi file .GPS

File .GPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *