GPSCAN File

? Cách mở file .GPSCAN? Những phần mềm mở file .GPSCAN và sửa file lỗi. Convert XML GPSCAN file sang định dạng khác.

.GPSCAN File Extension

   
File name GPSCAN File
File Type GrandPerspective Scan File
Nhà phát triển Erwin Bonsma
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GPSCAN là file gì?

GPSCAN là Data Files - GrandPerspective Scan File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Erwin Bonsma.

Đĩa quét tập tin được tạo ra bởi GrandPerspective, một tiện ích OS X hiển thị việc sử dụng đĩa của một hệ thống tập tin; chứa quét dữ liệu ở định dạng XML, trong đó bao gồm tên của thư mục quét, nội dung của nó, khi nó được truy cập, và bao nhiêu không gian đang được sử dụng.

What is a GPSCAN file?

Disk scan file created by GrandPerspective, an OS X utility that displays the disk usage of a file system; contains scan data in XML format, which includes the name of the scanned folder, its contents, when it was accessed, and how much space is being used.

Cách mở .GPSCAN file

Để mở file .GPSCAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPSCAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPSCAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPSCAN do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GPSCAN

File .GPSCAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *