GRAPHMLZ File

? Cách mở file .GRAPHMLZ? Những phần mềm mở file .GRAPHMLZ và sửa file lỗi. Convert Zip GRAPHMLZ file sang định dạng khác.

.GRAPHMLZ File Extension

   
File name GRAPHMLZ File
File Type Zip Compressed GraphML File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GRAPHMLZ là file gì?

GRAPHMLZ là Data Files - Zip Compressed GraphML File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

tập tin GraphML (.GRAPHML) nén với ZIP nén; chứa một đồ thị bao gồm các nút và các cạnh cũng như tài sản của họ; được sử dụng để giảm kích thước tập tin của file GraphML tiêu chuẩn để chia sẻ và lưu trữ.

What is a GRAPHMLZ file?

GraphML file (.GRAPHML) compressed with .ZIP compression; contains a graph comprised of nodes and edges as well as their properties; used for reducing the file size of standard GraphML files for sharing and storage.

Cách mở .GRAPHMLZ file

Để mở file .GRAPHMLZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRAPHMLZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRAPHMLZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRAPHMLZ do người dùng đóng góp.

  • yWorks yEd Graph Editor
  • yEd Graph Editor
  • yEd Graph Editor

Chuyển đổi file .GRAPHMLZ

File .GRAPHMLZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *