GRB File

GRB là GIS Files - GRIB Meteorological Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi World Meteorological Organization.

.GRB File Extension

   
File name GRB File
File Type GRIB Meteorological Data File
Nhà phát triển World Meteorological Organization
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GRB là file gì?

GRB là GIS Files - GRIB Meteorological Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi World Meteorological Organization.

tập tin dữ liệu khí tượng được tạo ra trong định dạng theo dạng lưới nhị phân; có thể chứa cả dữ liệu thời tiết lịch sử và dự báo; có thể xác định nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, và hàng trăm các yếu tố khác; được sử dụng để hoán đổi dữ liệu thời tiết giữa các hệ thống phần mềm.

What is a GRB file?

Meteorological data file created in the GRIdded Binary format; may contain both historical and forecasted weather data; can specify temperature, humidity, precipitation, and hundreds of other factors; used for interchanging weather data between software systems.

Phần mềm mở file .GRB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRB do filegi.com tổng hợp.

  • MaxSea Application
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English
  • Media Player Classic
  • GrStudio
  • Squid
  • Squid

Chuyển đổi file .GRB

           

File .GRB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *