GRINDX File

GRINDX là Data Files - Juice Grinder Recipe File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Chris Formeister.

.GRINDX File Extension

   
File name GRINDX File
File Type Juice Grinder Recipe File
Nhà phát triển Chris Formeister
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GRINDX là file gì?

GRINDX là Data Files - Juice Grinder Recipe File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Chris Formeister.

tập tin công thức tạo ra bởi Juice Grinder, một chương trình dùng để tạo và tiết kiệm công thức nấu ăn eJuice cho vaporizers cá nhân; chứa một công thức tính toán từ thông tin trong tập tin Juice Grinder .DEFT; bao gồm hương vị, nicotine, PG, và các thành phần VG; có thể được xuất ra dưới dạng một .PDF, .CSV, và file XLSX.

What is a GRINDX file?

Recipe file created by Juice Grinder, a program used to create and save eJuice recipes for personal vaporizers; contains a recipe calculated from information in the Juice Grinder .DEFT file; includes flavor, nicotine, PG, and VG ingredients; can be exported as a .PDF, .CSV, and .XLSX file.

Phần mềm mở file .GRINDX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRINDX do filegi.com tổng hợp.

  • Juice Grinder

Chuyển đổi file .GRINDX

           

File .GRINDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *