GRINDX File

? Cách mở file .GRINDX? Những phần mềm mở file .GRINDX và sửa file lỗi. Convert Text GRINDX file sang định dạng khác.

.GRINDX File Extension

   
File name GRINDX File
File Type Juice Grinder Recipe File
Nhà phát triển Chris Formeister
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GRINDX là file gì?

GRINDX là Data Files - Juice Grinder Recipe File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Chris Formeister.

tập tin công thức tạo ra bởi Juice Grinder, một chương trình dùng để tạo và tiết kiệm công thức nấu ăn eJuice cho vaporizers cá nhân; chứa một công thức tính toán từ thông tin trong tập tin Juice Grinder .DEFT; bao gồm hương vị, nicotine, PG, và các thành phần VG; có thể được xuất ra dưới dạng một .PDF, .CSV, và file XLSX.

What is a GRINDX file?

Recipe file created by Juice Grinder, a program used to create and save eJuice recipes for personal vaporizers; contains a recipe calculated from information in the Juice Grinder .DEFT file; includes flavor, nicotine, PG, and VG ingredients; can be exported as a .PDF, .CSV, and .XLSX file.

Cách mở .GRINDX file

Để mở file .GRINDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRINDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRINDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRINDX do người dùng đóng góp.

  • Juice Grinder

Chuyển đổi file .GRINDX

File .GRINDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *