GRK File

? Cách mở file .GRK? Những phần mềm mở file .GRK và sửa file lỗi. Convert N/A GRK file sang định dạng khác.

.GRK File Extension

   
File name GRK File
File Type Gradekeeper Class Gradebook File
Nhà phát triển Gradekeeper
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GRK là file gì?

GRK là Data Files - Gradekeeper Class Gradebook File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gradekeeper.

Bảng điểm được tạo ra với Gradekeeper, một đi học và chương trình theo dõi lớp; cửa hàng lớp và thông tin tham dự cho tất cả học sinh trong một lớp học.

What is a GRK file?

Gradebook created with Gradekeeper, a school attendance and grade tracking program; stores grades and attendance information for all students in a class.

Cách mở .GRK file

Để mở file .GRK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRK do người dùng đóng góp.

  • Gradekeeper
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • SORBA Workspace

Chuyển đổi file .GRK

File .GRK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *