GRK File

GRK là Data Files - Gradekeeper Class Gradebook File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gradekeeper.

.GRK File Extension

   
File name GRK File
File Type Gradekeeper Class Gradebook File
Nhà phát triển Gradekeeper
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GRK là file gì?

GRK là Data Files - Gradekeeper Class Gradebook File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gradekeeper.

Bảng điểm được tạo ra với Gradekeeper, một đi học và chương trình theo dõi lớp; cửa hàng lớp và thông tin tham dự cho tất cả học sinh trong một lớp học.

What is a GRK file?

Gradebook created with Gradekeeper, a school attendance and grade tracking program; stores grades and attendance information for all students in a class.

Phần mềm mở file .GRK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRK do filegi.com tổng hợp.

  • Gradekeeper
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • SORBA Workspace

Chuyển đổi file .GRK

           

File .GRK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *