GRV File

? Cách mở file .GRV? Những phần mềm mở file .GRV và sửa file lỗi. Convert XML GRV file sang định dạng khác.

.GRV File Extension

   
File name GRV File
File Type Office Groove File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GRV là file gì?

GRV là Data Files - Office Groove File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được sử dụng bởi Microsoft Office Groove, một chương trình hợp tác được sử dụng trong môi trường chuyên nghiệp; chứa thông tin tài khoản hoặc một lời mời rãnh; sử dụng để đăng nhập vào rãnh hoặc mời đối tác và đồng nghiệp để xem một tài liệu hoặc trang web.

What is a GRV file?

File used by Microsoft Office Groove, a collaboration program used in professional environments; contains account information or a Groove invitation; used for logging into Groove or inviting associates and co-workers to view a document or Web page.

Cách mở .GRV file

Để mở file .GRV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRV do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Office Groove
  • Microsoft Office Groove
  • Groove Application
  • CFAO NINOS
  • Groove MasterProcess Module
  • Groove MasterProcess Module

Chuyển đổi file .GRV

File .GRV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *