GRY File

? Cách mở file .GRY? Những phần mềm mở file .GRY và sửa file lỗi. Convert Binary GRY file sang định dạng khác.

.GRY File Extension

   
File name GRY File
File Type Grayscale Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .GRY là file gì?

GRY là Raster Image Files - Grayscale Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

file ảnh thô có thể được xem với cả hai chương trình Pro đồ họa XnView và Newera Graphics Chuyển đổi; lưu giữ một hình ảnh mà chỉ bao gồm các sắc thái của màu xám; hiếm khi sử dụng hoặc thấy nữa.

What is a GRY file?

Raw image file that can be viewed with both XnView and Newera Graphics Converter Pro graphics programs; stores an image that includes only shades of grey; rarely used or seen anymore.

Cách mở .GRY file

Để mở file .GRY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRY do người dùng đóng góp.

  • XnView
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GRY

File .GRY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *