GS File

? Cách mở file .GS? Những phần mềm mở file .GS và sửa file lỗi. Convert Text GS file sang định dạng khác.

.GS File Extension

   
File name GS File
File Type 1Google Apps Script
Nhà phát triển Google
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (10 Bình chọn)

File .GS là file gì?

GS là Developer Files - 1Google Apps Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

Script viết bằng Google Apps Script, một ngôn ngữ lập trình dựa trên JavaScript và sử dụng cho việc tự động hóa các nhiệm vụ trên sản phẩm của Google trực tuyến; sử dụng để tạo các ứng dụng web trực tuyến, chẳng hạn như một giao diện Web, một chương trình mà sẽ gửi email tùy chỉnh, hoặc một chương trình sẽ tự động điền và định dạng tài liệu Google Docs.

What is a GS file?

Script written in Google Apps Script, a programming language based on JavaScript and used for automating tasks across Google products online; used for creating online Web applications, such as a Web interface, a program that sends custom emails, or a program that automatically fills and formats Google Docs documents.

Cách mở .GS file

Để mở file .GS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GS do người dùng đóng góp.

  • Google Apps Script
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Gest.Separata
  • GraphSight
  • GraphSight

Chuyển đổi file .GS

File .GS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *