GS-BCK File

? Cách mở file .GS-BCK? Những phần mềm mở file .GS-BCK và sửa file lỗi. Convert N/A GS-BCK file sang định dạng khác.

.GS-BCK File Extension

   
File name GS-BCK File
File Type Genius Scan Backup File
Nhà phát triển The Grizzly Labs
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GS-BCK là file gì?

GS-BCK là Backup Files - Genius Scan Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Grizzly Labs.

Một tập tin GS-BCK là một tập tin sao lưu được tạo bởi Grizzly Labs Genius Scan, một ứng dụng Android sử dụng để quét và chứng từ xuất khẩu. Nó chứa dữ liệu sao lưu của một hoặc nhiều tài liệu đã được quét bởi Genius Scan.

What is a GS-BCK file?

A GS-BCK file is a backup file created by The Grizzly Labs Genius Scan, an Android app used to scan and export documents. It contains backup data of one or more documents that have been scanned by Genius Scan.

Cách mở .GS-BCK file

Để mở file .GS-BCK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GS-BCK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GS-BCK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GS-BCK do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GS-BCK

File .GS-BCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *