GS0 File

? Cách mở file .GS0? Những phần mềm mở file .GS0 và sửa file lỗi. Convert Binary GS0 file sang định dạng khác.

.GS0 File Extension

   
File name GS0 File
File Type Sega Genesis Emulator Quick Slot 0 Save File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .GS0 là file gì?

GS0 là Game Files - Sega Genesis Emulator Quick Slot 0 Save File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin lưu trữ trạng thái tạo ra bởi Sega Genesis giả lập như Kega Fusion và Gens / GS; cho phép người dùng tiếp tục trò chơi từ quan điểm cụ thể trong thời gian đó nhà nước đã được cứu; sử dụng như một trong 10 khe cắm (* .gs0 - * .gs9).

What is a GS0 file?

Saved state file created by Sega Genesis emulators such as Kega Fusion and Gens/GS; allows the user to resume the game from the specific point in time that the state was saved; used as one of 10 slots (*.gs0 - *.gs9).

Cách mở .GS0 file

Để mở file .GS0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GS0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GS0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GS0 do người dùng đóng góp.

  • Gens/GS
  • Kega Fusion
  • Kega Fusion

Chuyển đổi file .GS0

File .GS0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *