GSTENCIL File

? Cách mở file .GSTENCIL? Những phần mềm mở file .GSTENCIL và sửa file lỗi. Convert Binary GSTENCIL file sang định dạng khác.

.GSTENCIL File Extension

   
File name GSTENCIL File
File Type OmniGraffle Stencil
Nhà phát triển The Omni Group
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .GSTENCIL là file gì?

GSTENCIL là Vector Image Files - OmniGraffle Stencil, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Omni Group.

thư viện đồ họa vector được sử dụng bởi OmniGraffle, một biểu đồ và ứng dụng phác thảo; tương tự như một thư viện clipart vì nó chứa trước khi thực hiện hình ảnh, gọi là giấy nến, có thể được chèn vào một sơ đồ; lưu trong một định dạng XML nhưng mã hóa dữ liệu hình ảnh như khối văn bản.

What is a GSTENCIL file?

Vector graphics library used by OmniGraffle, a diagramming and sketching application; similar to a clipart library since it contains pre-made images, called stencils, that can be inserted into a diagram; saved in an XML format but encodes the image data as blocks of text.

Cách mở .GSTENCIL file

Để mở file .GSTENCIL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSTENCIL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSTENCIL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSTENCIL do người dùng đóng góp.

  • The Omni Group OmniGraffle

Chuyển đổi file .GSTENCIL

File .GSTENCIL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *