GSX File

? Cách mở file .GSX? Những phần mềm mở file .GSX và sửa file lỗi. Convert Binary GSX file sang định dạng khác.

.GSX File Extension

   
File name GSX File
File Type Sega Genesis Emulator Saved State File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .GSX là file gì?

GSX là Game Files - Sega Genesis Emulator Saved State File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi Sega Genesis / Megadrive giả lập như Kega Fusion; chứa một tình trạng đóng băng của ROM (ví dụ, .32X tập tin) trong khi nó đang được chạy trong giả lập; cho phép người dùng tiếp tục trò chơi tại một điểm cụ thể trong thời gian.

What is a GSX file?

Game file created by Sega Genesis/Megadrive emulators such as Kega Fusion; contains a freeze state of the ROM (e.g., .32X file) while it is being run in the emulator; allows users to resume games at a specific point in time.

Cách mở .GSX file

Để mở file .GSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSX do người dùng đóng góp.

  • Gens/GS
  • Kega Fusion
  • Kega Fusion
  • Sketchpad HR
  • MaxView
  • GK Video Viewer
  • GK Video Viewer

Chuyển đổi file .GSX

File .GSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *