GSZIP File

GSZIP là Developer Files - GameSalad Marketplace Asset File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi GameSalad.

.GSZIP File Extension

   
File name GSZIP File
File Type GameSalad Marketplace Asset File
Nhà phát triển GameSalad
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .GSZIP là file gì?

GSZIP là Developer Files - GameSalad Marketplace Asset File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi GameSalad.

Tập tin được sử dụng bởi GameSalad Creator, một chương trình phát triển game đa nền tảng được sử dụng để xây dựng iOS, Android, và các trò chơi HTML5; tiết kiệm một kho lưu trữ tài sản, chẳng hạn như nghệ thuật, âm nhạc, hoặc các thành phần phát triển trò chơi, có thể được bán và phân phối trên GameSalad Marketplace; cho phép các nhà phát triển trò chơi để mua tài sản và tải về để đưa vào trò chơi của họ.

What is a GSZIP file?

File used by GameSalad Creator, a multi-platform game development program used for building iOS, Android, and HTML5 games; saves an archive of assets, such as art, music, or game development components, that can be sold and distributed on the GameSalad Marketplace; allows game developers to purchase and download assets for inclusion in their games.

Phần mềm mở file .GSZIP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSZIP do filegi.com tổng hợp.

  • GameSalad Creator

Chuyển đổi file .GSZIP

           

File .GSZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *