GSZIP File

? Cách mở file .GSZIP? Những phần mềm mở file .GSZIP và sửa file lỗi. Convert Zip GSZIP file sang định dạng khác.

.GSZIP File Extension

   
File name GSZIP File
File Type GameSalad Marketplace Asset File
Nhà phát triển GameSalad
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .GSZIP là file gì?

GSZIP là Developer Files - GameSalad Marketplace Asset File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi GameSalad.

Tập tin được sử dụng bởi GameSalad Creator, một chương trình phát triển game đa nền tảng được sử dụng để xây dựng iOS, Android, và các trò chơi HTML5; tiết kiệm một kho lưu trữ tài sản, chẳng hạn như nghệ thuật, âm nhạc, hoặc các thành phần phát triển trò chơi, có thể được bán và phân phối trên GameSalad Marketplace; cho phép các nhà phát triển trò chơi để mua tài sản và tải về để đưa vào trò chơi của họ.

What is a GSZIP file?

File used by GameSalad Creator, a multi-platform game development program used for building iOS, Android, and HTML5 games; saves an archive of assets, such as art, music, or game development components, that can be sold and distributed on the GameSalad Marketplace; allows game developers to purchase and download assets for inclusion in their games.

Cách mở .GSZIP file

Để mở file .GSZIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSZIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSZIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSZIP do người dùng đóng góp.

  • GameSalad Creator

Chuyển đổi file .GSZIP

File .GSZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *