GTA File

? Cách mở file .GTA? Những phần mềm mở file .GTA và sửa file lỗi. Convert Binary GTA file sang định dạng khác.

.GTA File Extension

   
File name GTA File
File Type Microsoft Groove Tool Archive
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (700 Bình chọn)

File .GTA là file gì?

GTA là Misc Files - Microsoft Groove Tool Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Mini-ứng dụng tạo ra cho Microsoft SharePoint Workspace (trước đây có tên Groove), một chương trình được sử dụng để chia sẻ tài liệu và những nội dung khác trong môi trường hợp tác; có thể được bổ sung vào không gian làm việc của người dùng SharePoint để tùy chỉnh chức năng của nó; sử dụng cho các công cụ phân phối.

What is a GTA file?

Mini-application created for Microsoft SharePoint Workspace (formerly named Groove), a program used for sharing documents and other content in collaborative environments; can be added to a SharePoint user's workspace to customize its functionality; used for distributing tools.

Cách mở .GTA file

Để mở file .GTA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GTA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GTA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GTA do người dùng đóng góp.

  • Microsoft SharePoint Workspace
  • Microsoft Office Groove
  • Microsoft Office Groove
  • Groove Application
  • Guitar Alchemist Free
  • sysgt
  • sysgt

Chuyển đổi file .GTA

File .GTA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *