GTABLE File

? Cách mở file .GTABLE? Những phần mềm mở file .GTABLE và sửa file lỗi. Convert Text GTABLE file sang định dạng khác.

.GTABLE File Extension

   
File name GTABLE File
File Type Google Drive Fusion Table
Nhà phát triển Google
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (15 Bình chọn)

File .GTABLE là file gì?

GTABLE là Data Files - Google Drive Fusion Table, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

tập tin bảng Fusion tạo ra bởi Google Drive, một khách hàng máy tính để bàn đồng bộ hóa các file với dịch vụ lưu trữ tập tin trên Google Drive dựa trên đám mây; chứa một tham chiếu đến một bảng tổng hợp lưu trữ Google Docs với người sử dụng là tài khoản Google và mở bảng tổng hợp trong trình duyệt mặc định khi nhấn đúp chuột.

What is a GTABLE file?

Fusion table file created by Google Drive, a desktop client that synchronizes files with the Google Drive cloud-based file storage service; contains a reference to a Google Docs fusion table stored with the user's Google account and opens the fusion table in the default browser when double-clicked.

Cách mở .GTABLE file

Để mở file .GTABLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GTABLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GTABLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GTABLE do người dùng đóng góp.

  • Google Drive
  • Backup and Sync
  • Backup and Sync
  • Google Slides
  • Google Drive for PC is now Backup and Sync from Google

Chuyển đổi file .GTABLE

File .GTABLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *