GTAR File

? Cách mở file .GTAR? Những phần mềm mở file .GTAR và sửa file lỗi. Convert Binary GTAR file sang định dạng khác.

.GTAR File Extension

   
File name GTAR File
File Type GNU Tar Archive
Nhà phát triển Free Software Foundation
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .GTAR là file gì?

GTAR là Data Files - GNU Tar Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Free Software Foundation.

File lưu trữ được tạo ra bằng cách sử dụng tiêu chuẩn GNU Tar, mà ban đầu được phát triển cho tài liệu lưu trữ băng; chứa một nhóm các tập tin nén; thường được nén sang một định dạng .tgz sử dụng .GZ gzip nén.

What is a GTAR file?

File archive created using the GNU Tar standard, which was originally developed for tape archives; contains a group of uncompressed files; commonly compressed into a .TGZ format using .GZ gzip compression.

Cách mở .GTAR file

Để mở file .GTAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GTAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GTAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GTAR do người dùng đóng góp.

  • Incredible Bee Archiver
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • ESTSoft AlZip
  • Zipeg
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .GTAR

File .GTAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *