GUIDES File

? Cách mở file .GUIDES? Những phần mềm mở file .GUIDES và sửa file lỗi. Convert Binary GUIDES file sang định dạng khác.

.GUIDES File Extension

   
File name GUIDES File
File Type xScope Guides File
Nhà phát triển The Iconfactory
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .GUIDES là file gì?

GUIDES là Data Files - xScope Guides File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Iconfactory.

Tập tin được tạo ra bởi xScope, một chương trình dùng để thiết kế mockups giao diện người dùng cho các ứng dụng điện thoại di động; tiết kiệm một tập hợp các hướng dẫn, đó là cột mốc dọc hoặc ngang trên mockup giao diện người dùng; cho phép người hướng dẫn để nhớ và tái sử dụng trên nhiều thiết kế giao diện.

What is a GUIDES file?

File created by xScope, a program used for designing user interface mockups for mobile applications; saves a set of guides, which are vertical or horizontal markers on the the user interface mockup; allows the guides to remembered and reused across multiple interface designs.

Cách mở .GUIDES file

Để mở file .GUIDES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GUIDES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GUIDES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GUIDES do người dùng đóng góp.

  • The Iconfactory xScope 4

Chuyển đổi file .GUIDES

File .GUIDES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *