GUIDES File

GUIDES là Data Files - xScope Guides File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Iconfactory.

.GUIDES File Extension

   
File name GUIDES File
File Type xScope Guides File
Nhà phát triển The Iconfactory
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .GUIDES là file gì?

GUIDES là Data Files - xScope Guides File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Iconfactory.

Tập tin được tạo ra bởi xScope, một chương trình dùng để thiết kế mockups giao diện người dùng cho các ứng dụng điện thoại di động; tiết kiệm một tập hợp các hướng dẫn, đó là cột mốc dọc hoặc ngang trên mockup giao diện người dùng; cho phép người hướng dẫn để nhớ và tái sử dụng trên nhiều thiết kế giao diện.

What is a GUIDES file?

File created by xScope, a program used for designing user interface mockups for mobile applications; saves a set of guides, which are vertical or horizontal markers on the the user interface mockup; allows the guides to remembered and reused across multiple interface designs.

Phần mềm mở file .GUIDES

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GUIDES do filegi.com tổng hợp.

  • The Iconfactory xScope 4

Chuyển đổi file .GUIDES

           

File .GUIDES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *