GUIT File

? Cách mở file .GUIT? Những phần mềm mở file .GUIT và sửa file lỗi. Convert Text GUIT file sang định dạng khác.

.GUIT File Extension

   
File name GUIT File
File Type Rust Guitar Song file
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.4 ★ (7 Bình chọn)

File .GUIT là file gì?

GUIT là Audio Files - Rust Guitar Song file, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một GUIT chứa một bài hát được tạo ra bởi Rust Guitar Tool, một chương trình guitar acoustic. Nó chứa các ghi chú mà tạo nên một bài hát cùng với tổng số lượng ghi chú trong bài hát. file GUIT tôi không lưu trữ âm thanh thực tế, chỉ có ghi chú được chơi ở Rust Guitar Tool.

What is a GUIT file?

A GUIT file contains a song created by Rust Guitar Tool, an acoustic guitar program. It contains the notes that make up a song along with the total number of notes in the song. GUIT files do not store actual audio, only notes that are played in Rust Guitar Tool.

Cách mở .GUIT file

Để mở file .GUIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GUIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GUIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GUIT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GUIT

File .GUIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *