GVY File

? Cách mở file .GVY? Những phần mềm mở file .GVY và sửa file lỗi. Convert Text GVY file sang định dạng khác.

.GVY File Extension

   
File name GVY File
File Type Groovy Source Code File
Nhà phát triển VMware, Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .GVY là file gì?

GVY là Developer Files - Groovy Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi VMware, Inc..

Mã nguồn tập tin văn bản ở định dạng Groovy, một Java lấy cảm hứng từ ngôn ngữ lập trình; viết bằng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, đó là hữu ích cho các ứng dụng thiết kế và các chương trình; dễ dàng tích hợp vào nền tảng Java.

What is a GVY file?

Source code fIle written in Groovy format, a Java inspired programming language; written in object-oriented programming language, which is helpful for designing applications and programs; easily integrates into the Java platform.

Cách mở .GVY file

Để mở file .GVY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GVY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GVY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GVY do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • Oracle Java Virtual Machine
  • Oracle Java Virtual Machine
  • Eclipse
  • Sublime Text
  • Oracle NetBeans
  • Oracle NetBeans

Chuyển đổi file .GVY

File .GVY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *