GWB File

? Cách mở file .GWB? Những phần mềm mở file .GWB và sửa file lỗi. Convert N/A GWB file sang định dạng khác.

.GWB File Extension

   
File name GWB File
File Type Interwrite Presentation File
Nhà phát triển Interwrite Learning
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .GWB là file gì?

GWB là Page Layout Files - Interwrite Presentation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Interwrite Learning.

tập tin Một GWB là một tập tin trình diễn được tạo bởi Interwrite Workspace, một chương trình sử dụng để tăng cường bài học trên lớp. Nó chứa một hoặc nhiều trang có thể bao gồm các chú thích như ghi chú, nổi bật, hình vẽ, ảnh chụp màn hình, và đồ thị. file GWB thể được mở bằng InterWrite Reader.

What is a GWB file?

A GWB file is a presentation file created by Interwrite Workspace, a program used to enhance classroom lessons. It contains one or more pages that may include annotations such as notes, highlights, drawings, screenshots, and graphs. GWB files can be opened by InterWrite Reader.

Cách mở .GWB file

Để mở file .GWB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GWB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GWB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GWB do người dùng đóng góp.

  • IW Application
  • GenStat Discovery Edition
  • GenStat Discovery Edition
  • GenStat Fourteenth Edition
  • InterWrite Reader
  • GSA
  • GSA

Chuyển đổi file .GWB

File .GWB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *