H File

H là Developer Files - C/C++/Objective-C Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.H File Extension

   
File name H File
File Type C/C++/Objective-C Header File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (102 Bình chọn)

File .H là file gì?

H là Developer Files - C/C++/Objective-C Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Hồ H là một tập tin header được tham chiếu bởi một văn bản viết bằng C, C ++, hoặc mã nguồn Objective-C. Nó có thể chứa các biến, hằng, và các chức năng được sử dụng bởi các file khác trong một dự án lập trình. file H cho phép các chức năng thường được sử dụng phải được viết một lần duy nhất và được tham chiếu bởi các file nguồn khác khi cần thiết.

What is a H file?

An H file is a header file referenced by a document written in C, C++, or Objective-C source code. It may contain variables, constants, and functions that are used by other files within a programming project. H files allow commonly used functions to be written only once and referenced by other source files when needed.

Phần mềm mở file .H

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H do filegi.com tổng hợp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Microsoft Visual Studio 2019
 • Code::Blocks
 • Eclipse CDT
 • Eclipse CDT
 • Borland C++ Compiler
 • BloodshedSoftware Dev-C++
 • gVim
 • text editor

Chuyển đổi file .H

           

File .H có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *