H File

? Cách mở file .H? Những phần mềm mở file .H và sửa file lỗi. Convert Text H file sang định dạng khác.

.H File Extension

   
File name H File
File Type C/C++/Objective-C Header File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (102 Bình chọn)

File .H là file gì?

H là Developer Files - C/C++/Objective-C Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Hồ H là một tập tin header được tham chiếu bởi một văn bản viết bằng C, C ++, hoặc mã nguồn Objective-C. Nó có thể chứa các biến, hằng, và các chức năng được sử dụng bởi các file khác trong một dự án lập trình. file H cho phép các chức năng thường được sử dụng phải được viết một lần duy nhất và được tham chiếu bởi các file nguồn khác khi cần thiết.

What is a H file?

An H file is a header file referenced by a document written in C, C++, or Objective-C source code. It may contain variables, constants, and functions that are used by other files within a programming project. H files allow commonly used functions to be written only once and referenced by other source files when needed.

Cách mở .H file

Để mở file .H click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Microsoft Visual Studio 2019
 • Code::Blocks
 • Eclipse CDT
 • Eclipse CDT
 • Borland C++ Compiler
 • BloodshedSoftware Dev-C++
 • gVim
 • text editor

Chuyển đổi file .H

File .H có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *