H0 File

? Cách mở file .H0? Những phần mềm mở file .H0 và sửa file lỗi. Convert Binary H0 file sang định dạng khác.

.H0 File Extension

   
File name H0 File
File Type Movie Edit Pro Waveform Information File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .H0 là file gì?

H0 là Audio Files - Movie Edit Pro Waveform Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

tập tin dữ liệu âm thanh được tạo ra bởi Movie Edit Pro (MEP), một ứng dụng sử dụng để tạo phim; chứa một hình ảnh đại diện của một tập tin âm thanh dự án phim; được sử dụng bởi giao diện MEP để hiển thị các dạng sóng âm thanh.

What is a H0 file?

Audio data file created by Movie Edit Pro (MEP), an application used to create movies; contains a visual representation of a movie project sound file; used by the MEP interface to display the audio waveform.

Cách mở .H0 file

Để mở file .H0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H0 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MAGIX music maker SE
  • MAGIX music maker SE

Chuyển đổi file .H0

File .H0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *