H10 File

? Cách mở file .H10? Những phần mềm mở file .H10 và sửa file lỗi. Convert N/A H10 file sang định dạng khác.

.H10 File Extension

   
File name H10 File
File Type At Home Canada 2010 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .H10 là file gì?

H10 là Data Files - At Home Canada 2010 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block.

tờ khai thuế tạo ra với các phiên bản Canada của H & R Block At Home; bao gồm các hình thức thuế Canada liên bang và các thông tin nhập vào bởi người sử dụng; được tạo ra bởi phiên bản 2010 của At Home Canada, nhưng có thể được nhập khẩu bởi At Home Canada năm 2011 và chương trình phần mềm thuế khác.

What is a H10 file?

Tax return created with the Canadian version of H&R Block At Home; includes federal Canada tax forms and information entered by the user; created by the 2010 version of At Home Canada, but may be imported by At Home Canada 2011 and other tax software programs.

Cách mở .H10 file

Để mở file .H10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H10 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Canada Online
  • H&R Block Canada Tax Software
  • H&R Block Canada Tax Software
  • Intuit Canada TurboTax
  • 2009

Chuyển đổi file .H10

File .H10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *