H11 File

? Cách mở file .H11? Những phần mềm mở file .H11 và sửa file lỗi. Convert N/A H11 file sang định dạng khác.

.H11 File Extension

   
File name H11 File
File Type At Home Canada 2011 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block Canada
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .H11 là file gì?

H11 là Data Files - At Home Canada 2011 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block Canada.

tờ khai thuế được tạo ra với phần mềm khai thuế At Home H & R Block Canada của; bao gồm các hình thức thuế thu nhập của Canada và dữ liệu thuế cá nhân được nhập bởi người sử dụng; sử dụng để lưu tiến bộ của một tờ khai thuế để nó có thể được mở ra và tiếp tục tại một thời điểm sau đó.

What is a H11 file?

Tax return created with H&R Block Canada's At Home tax preparation software; includes Canadian income tax forms and personal tax data entered by the user; used to save the progress of a tax return so it can be opened and resumed at a later time.

Cách mở .H11 file

Để mở file .H11 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H11 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H11

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H11 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Canada Online
  • H&R Block Canada Tax Software
  • H&R Block Canada Tax Software
  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .H11

File .H11 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *