H12 File

? Cách mở file .H12? Những phần mềm mở file .H12 và sửa file lỗi. Convert N/A H12 file sang định dạng khác.

.H12 File Extension

   
File name H12 File
File Type At Home Canada 2012 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block Canada
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .H12 là file gì?

H12 là Data Files - At Home Canada 2012 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block Canada.

Thuế lợi nhuận cứu bởi H & R Block Canada năm 2012, một chương trình chuẩn bị thuế Canada; chứa các hình thức thuế thu nhập liên bang Canada và dữ liệu thuế do người dùng nhập; tiết kiệm sự tiến bộ của một tờ khai thuế để nó có thể được nối lại sau một thời gian.

What is a H12 file?

Tax return saved by H&R Block Canada 2012, a Canadian tax preparation program; contains Canadian federal income tax forms and user-entered tax data; saves the progress of a tax return so it can be resumed at a later time.

Cách mở .H12 file

Để mở file .H12 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H12 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H12

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H12 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Canada Online
  • H&R Block Canada Tax Software
  • H&R Block Canada Tax Software
  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .H12

File .H12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *