H13 File

? Cách mở file .H13? Những phần mềm mở file .H13 và sửa file lỗi. Convert N/A H13 file sang định dạng khác.

.H13 File Extension

   
File name H13 File
File Type H&R Block Canada 2013 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block Canada
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .H13 là file gì?

H13 là Data Files - H&R Block Canada 2013 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block Canada.

Thuế lợi nhuận cứu bởi H & R Block Canada năm 2013, một chương trình chuẩn bị thuế Canada; chứa dữ liệu thuế nhập vào bởi người sử dụng cùng với các hình thức thuế thu nhập liên bang Canada; cho phép bạn lưu tiến bộ tờ khai thuế và tiếp tục nó tại một thời điểm sau đó.

What is a H13 file?

Tax return saved by H&R Block Canada 2013, a Canadian tax preparation program; contains tax data entered by the user along with Canadian federal income tax forms; enables you to save your tax return progress and resume it at a later time.

Cách mở .H13 file

Để mở file .H13 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H13 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H13

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H13 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Canada Online
  • H&R Block Canada Tax Software
  • H&R Block Canada Tax Software
  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .H13

File .H13 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *