H14 File

? Cách mở file .H14? Những phần mềm mở file .H14 và sửa file lỗi. Convert N/A H14 file sang định dạng khác.

.H14 File Extension

   
File name H14 File
File Type H&R Block Canada 2014 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block Canada
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .H14 là file gì?

H14 là Data Files - H&R Block Canada 2014 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block Canada.

What is a H14 file?

Tax return created and used by H&R Block Canada 2014, a Canadian tax preparation program; contains tax data entered by the user along with Canadian federal income tax forms; saves the progress of a tax return so it can be resumed at a later time.

Cách mở .H14 file

Để mở file .H14 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H14 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H14

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H14 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Canada Online
  • H&R Block Canada Tax Software
  • H&R Block Canada Tax Software
  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .H14

File .H14 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *