H15 File

? Cách mở file .H15? Những phần mềm mở file .H15 và sửa file lỗi. Convert N/A H15 file sang định dạng khác.

.H15 File Extension

   
File name H15 File
File Type H&R Block Canada 2015 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block Canada
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .H15 là file gì?

H15 là Data Files - H&R Block Canada 2015 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block Canada.

2015 tờ khai thuế tạo ra và được sử dụng bởi H & R Block Canada, một chương trình chuẩn bị thuế Canada; chứa dữ liệu thuế nhập vào bởi người sử dụng như thông tin cá nhân và thu nhập; cũng bao gồm các hình thức thuế thu nhập liên bang Canada;

What is a H15 file?

2015 tax return created and used by H&R Block Canada, a Canadian tax preparation program; contains tax data entered by the user such as personal information and income earned; also includes Canadian federal income tax forms;

Cách mở .H15 file

Để mở file .H15 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H15 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H15

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H15 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Canada Online
  • H&R Block Canada Tax Software
  • H&R Block Canada Tax Software
  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .H15

File .H15 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *