H15 File

H15 là Data Files - H&R Block Canada 2015 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block Canada.

.H15 File Extension

   
File name H15 File
File Type H&R Block Canada 2015 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block Canada
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .H15 là file gì?

H15 là Data Files - H&R Block Canada 2015 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block Canada.

2015 tờ khai thuế tạo ra và được sử dụng bởi H & R Block Canada, một chương trình chuẩn bị thuế Canada; chứa dữ liệu thuế nhập vào bởi người sử dụng như thông tin cá nhân và thu nhập; cũng bao gồm các hình thức thuế thu nhập liên bang Canada;

What is a H15 file?

2015 tax return created and used by H&R Block Canada, a Canadian tax preparation program; contains tax data entered by the user such as personal information and income earned; also includes Canadian federal income tax forms;

Phần mềm mở file .H15

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H15 do filegi.com tổng hợp.

  • H&R Block Canada Online
  • H&R Block Canada Tax Software
  • H&R Block Canada Tax Software
  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .H15

           

File .H15 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *