H16 File

? Cách mở file .H16? Những phần mềm mở file .H16 và sửa file lỗi. Convert N/A H16 file sang định dạng khác.

.H16 File Extension

   
File name H16 File
File Type H&R Block Canada 2016 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block Canada
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .H16 là file gì?

H16 là Data Files - H&R Block Canada 2016 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block Canada.

Hồ H16 là một sự trở lại năm 2016 thuế tạo ra bởi H & R Block Canada, một chương trình chuẩn bị thuế Canada. Nó chứa các hình thức thuế thu nhập liên bang Canada và dữ liệu thuế khác như thông tin cá nhân và thu nhập.

What is a H16 file?

An H16 file is a 2016 tax return created by H&R Block Canada, a Canadian tax preparation program. It contains Canadian federal income tax forms and other tax data such as personal information and income earned.

Cách mở .H16 file

Để mở file .H16 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H16 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H16

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H16 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Canada Online
  • H&R Block Canada Tax Software
  • H&R Block Canada Tax Software

Chuyển đổi file .H16

File .H16 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *