HC File

? Cách mở file .HC? Những phần mềm mở file .HC và sửa file lỗi. Convert N/A HC file sang định dạng khác.

.HC File Extension

   
File name HC File
File Type VeraCrypt Container File
Nhà phát triển IDRIX
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .HC là file gì?

HC là Disk Image Files - VeraCrypt Container File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IDRIX.

Hồ HC là một file chứa tạo ra bởi VeraCrypt, phần mềm mã hóa ổ đĩa. Nó chứa một đĩa ảo được mã hóa. file HC có thể được cấu hình để một cụ KB, MB, GB hoặc kích thước khối lượng và mật khẩu bảo vệ.

What is a HC file?

An HC file is a container file created by VeraCrypt, disk encryption software. It contains a virtual encrypted disk. HC files can be configured to a specific KB, MB, or GB volume size and are password protected.

Cách mở .HC file

Để mở file .HC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HC do người dùng đóng góp.

  • VeraCrypt
  • Sage Accounts Production Advanced Format Editor
  • Sage Accounts Production Advanced Format Editor
  • VeraCrypt
  • BI Cube Creator

Chuyển đổi file .HC

File .HC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *