HELP File

? Cách mở file .HELP? Những phần mềm mở file .HELP và sửa file lỗi. Convert Binary HELP file sang định dạng khác.

.HELP File Extension

   
File name HELP File
File Type Mac OS X Help Book
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.6 ★ (8 Bình chọn)

File .HELP là file gì?

HELP là System Files - Mac OS X Help Book, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Tập tin được sử dụng bởi Help Viewer, một người xem giúp đỡ tài liệu đi kèm với Mac OS X; chứa một gói tài liệu, trong đó có thể bao gồm HTML và các file CSS cũng như thông tin chỉ mục; thường được sử dụng cho Mac OS X ứng dụng giúp đỡ tài liệu.

What is a HELP file?

File used by Help Viewer, a help documentation viewer included with Mac OS X; contains a bundle of documents, which may include HTML and CSS files as well as indexing information; commonly used for Mac OS X application help documentation.

Cách mở .HELP file

Để mở file .HELP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HELP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HELP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HELP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MaxMSP
  • MaxMSP

Chuyển đổi file .HELP

File .HELP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *