HELPINDEX File

HELPINDEX là Data Files - Help Index Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.HELPINDEX File Extension

   
File name HELPINDEX File
File Type Help Index Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.9 ★ (7 Bình chọn)

File .HELPINDEX là file gì?

HELPINDEX là Data Files - Help Index Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tài liệu được sử dụng bởi người kể chuyện, một âm thanh tường thuật sản xuất ứng dụng; chứa dữ liệu lập chỉ mục file HTML tìm thấy bên trong ứng dụng kể chuyện; một số dữ liệu được tổ chức tại các tập tin bao gồm các đường dẫn đến mỗi tập tin HTML giúp đỡ.

What is a HELPINDEX file?

Document used by Narrator, a narration audio producing application; contains data indexing HTML files found inside the Narrator application; some data held in the file includes the paths to each HTML help file.

Phần mềm mở file .HELPINDEX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HELPINDEX do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .HELPINDEX

           

File .HELPINDEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *