HES File

? Cách mở file .HES? Những phần mềm mở file .HES và sửa file lỗi. Convert N/A HES file sang định dạng khác.

.HES File Extension

   
File name HES File
File Type Hudson Entertainment Sound Format
Nhà phát triển Takashi Mamiya
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HES là file gì?

HES là Audio Files - Hudson Entertainment Sound Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Takashi Mamiya.

tập tin một HES là một file nhạc lưu trong âm thanh giải trí Hudson (HES) định dạng. Nó chứa âm thanh xé từ một ROM trò chơi dành cho TurboGrafx-16 game console. file HES được lưu trong một định dạng tương tự sang định dạng nhạc .NFS trò chơi.

What is a HES file?

An HES file is a music file saved in the Hudson Entertainment Sound (HES) format. It contains audio ripped from a game ROM for the TurboGrafx-16 game console. HES files are saved in a format similar to the .NFS game music format.

Cách mở .HES file

Để mở file .HES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HES do người dùng đóng góp.

  • Foobar2000 with the Game Emu Player plugin
  • Audio Overload
  • Audio Overload
  • Nullsoft Winamp with the NEZ plugin

Chuyển đổi file .HES

File .HES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *