HKI3 File

? Cách mở file .HKI3? Những phần mềm mở file .HKI3 và sửa file lỗi. Convert N/A HKI3 file sang định dạng khác.

.HKI3 File Extension

   
File name HKI3 File
File Type WinHKI HKI3 Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HKI3 là file gì?

HKI3 là Compressed Files - WinHKI HKI3 Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin nén bằng chương trình WinHKI tập tin lưu trữ; sử dụng HKI3 nén, được tối ưu hóa cho các loại tập tin mà không bị nén một cách hiệu quả với các định dạng nén .HKI1 hoặc .HKI2.

What is a HKI3 file?

File archive compressed with the WinHKI file archiving program; uses HKI3 compression, which is optimized for file types that are not compressed efficiently with the .HKI1 or .HKI2 compression formats.

Cách mở .HKI3 file

Để mở file .HKI3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HKI3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HKI3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HKI3 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .HKI3

File .HKI3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *