HKM File

? Cách mở file .HKM? Những phần mềm mở file .HKM và sửa file lỗi. Convert N/A HKM file sang định dạng khác.

.HKM File Extension

   
File name HKM File
File Type Havok Movie File
Nhà phát triển Havok
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .HKM là file gì?

HKM là Video Files - Havok Movie File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Havok.

Phim hay phim hoạt hình được tạo ra với phần mềm phát triển game Havok; thường là một hình ảnh động vật lý 3D hoặc loại tương tự của video; có thể được xem với Visual Debugger Havok, một hiệu suất công cụ chẩn đoán cross-platform.

What is a HKM file?

Movie or animation created with Havok game development software; typically a 3D physics animation or similar type of video; can be viewed with Havok's Visual Debugger, a cross-platform performance diagnostic tool.

Cách mở .HKM file

Để mở file .HKM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HKM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HKM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HKM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HKM

File .HKM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *