HM3 File

? Cách mở file .HM3? Những phần mềm mở file .HM3 và sửa file lỗi. Convert N/A HM3 file sang định dạng khác.

.HM3 File Extension

   
File name HM3 File
File Type Help & Manual 3 Project
Nhà phát triển EC Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HM3 là file gì?

HM3 là Data Files - Help & Manual 3 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EC Software.

Dự án giúp đỡ tài liệu Windows tạo ra bởi Help & Manual 3; tiết kiệm trang trợ giúp định dạng sử dụng văn bản RTF; có thể được xuất khẩu sang các định dạng khác nhau, bao gồm cả WinHelp (HLP) và HTML Help (.CHM).

What is a HM3 file?

Windows help documentation project created by Help & Manual 3; saves help pages formatted using RTF text; can be exported to several different formats, including Winhelp (.HLP) and HTML Help (.CHM).

Cách mở .HM3 file

Để mở file .HM3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HM3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HM3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HM3 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • HOMER Explorer
  • HOMER Explorer

Chuyển đổi file .HM3

File .HM3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *