HMA File

? Cách mở file .HMA? Những phần mềm mở file .HMA và sửa file lỗi. Convert Binary HMA file sang định dạng khác.

.HMA File Extension

   
File name HMA File
File Type Sony HI-MD Audio File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .HMA là file gì?

HMA là Audio Files - Sony HI-MD Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Tập tin âm thanh được tạo ra bởi Sony Hi-MD (MiniDisc) người chơi; chứa dữ liệu âm thanh ghi lại bằng cách sử dụng độc quyền giải mã Sony ATRAC3plus; có thể được sao chép vào máy tính bằng phần mềm Sony SonicStage.

What is a HMA file?

Audio file created by Sony Hi-MD (MiniDisc) players; contains audio data recorded using the proprietary Sony ATRAC3plus codec; can be copied to a PC using Sony SonicStage.

Cách mở .HMA file

Để mở file .HMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HMA do người dùng đóng góp.

  • Sony SonicStage
  • HEAD Analyzer ArtemiS
  • HEAD Analyzer ArtemiS

Chuyển đổi file .HMA

File .HMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *