HME File

? Cách mở file .HME? Những phần mềm mở file .HME và sửa file lỗi. Convert Binary HME file sang định dạng khác.

.HME File Extension

   
File name HME File
File Type Windows Mobile Theme File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .HME là file gì?

HME là Settings Files - Windows Mobile Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Theme tập tin được sử dụng bởi các thiết bị Windows Mobile; chứa đồ họa màn hình chủ và cài đặt chủ đề khác như màu sắc; dùng để thay đổi giao diện của giao diện người dùng thiết bị di động.

What is a HME file?

Theme file used by Windows Mobile devices; contains home screen graphics and other theme settings such as the color scheme; used to modify the look and feel of the mobile device's user interface.

Cách mở .HME file

Để mở file .HME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HME do người dùng đóng góp.

  • Microsoft ActiveSync
  • HEAD Analyzer ArtemiS
  • HEAD Analyzer ArtemiS

Chuyển đổi file .HME

File .HME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *