HONMOD File

? Cách mở file .HONMOD? Những phần mềm mở file .HONMOD và sửa file lỗi. Convert Zip HONMOD file sang định dạng khác.

.HONMOD File Extension

   
File name HONMOD File
File Type HON Modification Manager File
Nhà phát triển HON Modification Manager
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.6 ★ (7 Bình chọn)

File .HONMOD là file gì?

HONMOD là Game Files - HON Modification Manager File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi HON Modification Manager.

Trò chơi mod tập tin được tạo ra bởi HON Modification Manager, một chương trình dùng để quản lý các gói trò chơi thay đổi cho Heroes of Newerth (HON); lưu trong một định dạng ZIP nén và chứa một tùy chọn 48x48 điểm ảnh PNG biểu tượng hình ảnh cho mod cũng như một tập tin XML cần mô tả cách mod được áp dụng.

What is a HONMOD file?

Game mod file created by HON Modification Manager, a program used to manage game alteration packages for Heroes of Newerth (HON); saved in a compressed .ZIP format and contains an optional 48x48 pixel .PNG icon image for the mod as well as a required XML file that describes how the mod is applied.

Cách mở .HONMOD file

Để mở file .HONMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HONMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HONMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HONMOD do người dùng đóng góp.

  • HON Modification Manager
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HONMOD

File .HONMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *