IAA File

? Cách mở file .IAA? Những phần mềm mở file .IAA và sửa file lỗi. Convert Binary IAA file sang định dạng khác.

.IAA File Extension

   
File name IAA File
File Type INTUS Audio Archive
Nhà phát triển PCS Systemtechnik
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IAA là file gì?

IAA là Audio Files - INTUS Audio Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PCS Systemtechnik.

Nộp được sử dụng bởi thiết bị đầu cuối INTUS, được sử dụng cho việc quản lý nhân viên timecard, kiểm soát truy cập, và thu thập dữ liệu; tiết kiệm một kho lưu trữ các tập tin âm thanh được sử dụng cho xuất ra âm thanh từ các thiết bị đầu cuối; được sử dụng để tập hợp tất cả các file âm thanh lại với nhau cho một thiết bị đầu cuối.

What is a IAA file?

File used by INTUS terminals, which are used for employee timecard management, access control, and data collection; saves an archive of audio files that are used for outputting sounds from the terminal; used for aggregating all audio files together for a terminal.

Cách mở .IAA file

Để mở file .IAA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IAA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IAA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IAA do người dùng đóng góp.

  • PCS Systemtechnik INTUS RemoteConf

Chuyển đổi file .IAA

File .IAA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *