I5Z File

? Cách mở file .I5Z? Những phần mềm mở file .I5Z và sửa file lỗi. Convert Zip I5Z file sang định dạng khác.

.I5Z File Extension

   
File name I5Z File
File Type IUCLID 5 Import/Export File
Nhà phát triển IUCLID
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .I5Z là file gì?

I5Z là Data Files - IUCLID 5 Import/Export File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi IUCLID.

định dạng dữ liệu khoa học sử dụng cho xuất khẩu và nhập dữ liệu vào IUCLID 5; có thể bao gồm một số tập tin dữ liệu định dạng XML và nén thành một kho lưu trữ ZIP duy nhất; IUCLID là một ứng dụng để chụp, lưu trữ, duy trì và trao đổi dữ liệu về các thuộc tính chất hóa học.

What is a I5Z file?

Scientific data format used for exporting and importing data into IUCLID 5; may include several data files formatted in XML and compressed into a single .ZIP archive; IUCLID is an application for capturing, storing, maintaining and exchanging data about chemical substance properties.

Cách mở .I5Z file

Để mở file .I5Z click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .I5Z bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .I5Z

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .I5Z do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .I5Z

File .I5Z có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *